bilgi@mybelovedprophet.com

HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFÂ
Sallallahü Aleyhi ve Sellem
(Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah)

Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.
(Enbiyâ 21/107)

Sen yâni Senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ınkılâb etmiş, ulaşmıştır.
(Şü'arâ 6/129)

(Ey Habibim) Onlara söyle: Allah'a ve Resûlüne itâat ediniz. Eğer Allah'a itâattan (ve Peygamber'e uymaktan) yüz çevirirseniz, hiç şüphe yok ki cenab-ı Hak kâfirleri sevmez.
(Âl-i İmrân 3/32)

Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve onların isyân içinde bulunanlarına da kötü âkıbetlerini bildiren bir Peygamber olarak gönderdil. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar (ve anlamıyorlar).
(Sebe: 34/28)

Andolsun ki, Resûlullah, sizin için Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
(Ahzab 33/21)

Kim Allah Resûlüne itâat ederse, Allah'a itaat etmiş olur.
(Nisâ 4/80)

Kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse (Allah) onu altlarından nehirler akan cennetlere koyar; orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
(Nisa: 13)

“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağım da bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
(Ahkaf: 9)

Sen şüphesiz, çok büyük bir ahlâk üzeresin
(Kalem: 4)

TAKDİM

Ehl-i Sünnet âlimleri buyurmuşlardır ki: “Her Peygamber (aleyhimüsselâm) kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür.

Muhammed (aleyhimüsselâm) ise, her zamanda, her memlekette, yâni dünyâ yaratıldığı günden, kıyâmet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan Ondan üstün değildir. Bu, güç bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, O'nu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın O'nu medh etmeye gücü yetmez. Hiçbir kimsenin de O'nu tenkid etmeye kudreti yoktur.”

Allahü teâlâ, hiçbir şey yaratmadan önce, Server-i âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin mübârek nûrunu yarattı. Kur'ân-ı Kerîm'de Peygamber Efendimiz'e hitâben: “Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” buyuruldu. Hadîs-i Kudsîde de: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın mahlûkâtı yaratmazdım” buyurulmuştur.

Îmânın asıl şartı, “Hubb-i fillah ve buğd-ı fillah” yâni Allahü teâlânın dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemektir. Bu olmadıkça hiçbir ibâdet kabûl olmamakta, sâhibinin yüzüne çarpılmaktadır. Bu sebeple “Âlemlerin Efendisi”ni sevmemiz farz olmuş ve O'nun mübârek muhabbetini kalbimize yerleştirmemiz ve güzel ahlâkı ile ahlâklanmamız emr edilmiştir.

Bu muhabbetin devâm etmesi için, asırlardan beri Peygamber Efendimizin mübârek hayâtını anlatan kitaplar yazılmıştır, hâlen de yazılmaktadır. Daha doğrusu O'nunmübarek ismi ile bereketlenilmektedir. Biz de, bu bereketten istifade etmek ve O'nun sevgisinin kalplerimize dolup taşması için, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarından uzun tedkîkler yaparak Kâinatın Sultânı, Resûlullah Efendimizin mübârek hayâtını vermeye çalıştık. Emeği geçenlerin hepsinden Allahü teâlâ razı olsun.

Cenâb-ı Hak, hepimizin kalbini Peygamber Efendimizin muhabbeti ile doldurup, bizleri Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru yolda bulundursun! Âmin.

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

KİTAPLARIMIZ

Farklı dillerde hazırlanmış olan Sevgili Peygamberim kitabımızı ücretsiz olarak bilgisayarınıza PDF formatında indirebilir, internet üzerinden okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sitemizi kaynak göstererek yazılarınızda kullanabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ve sipariş adresimizden bize ulaşıp, kitabımızı satın alarak başucunuzda bulundurabilir veya hediye göndererek sevdiklerinizi ve dostlarınızı mutlu edebilirsiniz...

TÜRKÇE

TURKISH

ENGLISH

ENGLISH

BOSANSKI

BOSNIAN

NEDERLANDS

NETHERLANDS

POLISH

POLISH

SPANISH

SPANISH

ROMENCE

ROMENCE

български

BULGARIAN

azərbaycan

AZERBAIJANI

Кыргыз

KYRGYZ

Монгол хэлi

MONGOLIAN

русский язык

RUSSIAN

汉语 / 漢語

CHINESE

ئۇيغۇرچە

UYGHUR

한국의

KOREAN

日本語

JAPANESE

ქართული ენა


اُردُو

URDU

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
(Enbiya, 107)


EMANETLER

Hilye-i Se'âdet

Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin görünüşüne, “Hilye-i se’âdet” denir. İslâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâmın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını...

Yazının Devamı

Nalın-ı Şerîf

Peygamber efendimiz zamanında kullanılan nalınlar bugünkülerden farklıydı. Onlar altı deri, üstü açık ve taşmalı ayakkabı şeklindeydi. Resûlullah ve Eshâb-ı kirâm, sokakta giydikleri nalın ile...

Yazının Devamı

Davet Mektupları

Hidâyete tâbi olana selâm olsun!... Ey Hükümdâr! Selâmette olmanı diler, sana olan nîmetlerinden dolayı, Allahü teâlâya hamd ederim. Ondan başka ilâh yoktur. O Melik'tir...

Yazının Devamı

Vedâ Hutbesi

Peygamber Efendimiz bu hutbede, bir daha hac etmeyeceğini bildirek vefâtlarının yaklaştığını imâ etmişlerdir. Sonradan bu hutbe sözleri doğruladığından Vedâ Hutbesi olarak anılmıştır.

Yazının Devamı

Nakş-ı Kadem-i Şerîf

Nakş-ı kadem-i şerîf, Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek ayak izleridir.

Yazının Devamı