bilgi@mybelovedprophet.com

DAVET MEKTUPLARI

Nebiyy-i muhterem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, Hudeybiye'den döndükten sonra, İslâm'ın bütün dünyâya yayılmasını, insanların Cehennem azâbından kurtulup, hakîkî saâdete kavuşmasını arzu ediyordu. Zîrâ O, bütün âleme, rahmet olarak gönderilmişti. Bu sebeple, çevredeki hükümdârlara elçiler gönderip, İslâm'a dâvet etmeyi düşündüler.

Amr bin Ümeyye'yi (radıyallahü anh), Habeş; Dıhye-i Kelbî’yi (radıyallahü anh), Rum; Hâtıb bin Ebî Beltea'yı (radıyallahü anh), Mısır hükümdârına; Ayrıca aynı vazife ile Abdullah bin Huzâfe'yi (radıyallahü anh), İran hükümdârına; Şücâ’ bin Vehb'i (radıyallahü anh), Gassân'a; Selît bin Amr'ı (radıyallahü anh), Yemâme'ye; Alâ Hadremî de Bahreyn emîri Münzir bin Sâvî’ye gönderdiler.

Bu elçiler, Eshâb-ı kirâmın en güzîdeleriydi. Sûretleri ve sözleri en güzel olanlarıydı. Her bir hükümdâra, ayrı ayrı İslâm'a dâvet mektupları yazıldı. Sevgili Peygamberimiz mektupların altını, gümüş yüzüğünün kaşında üç satır hâlinde "Allah, Muhammed, Resûlullah" yazılı olan mührü ile mühürledi. Hükümdârlara gönderilecek elçiler, sabah Peygamber efendimizin bir mûcizesi olarak, gidecekleri devletin lisânını öğrenmiş olarak kalktılar.EMANETLER

Hilye-i Se'âdet

Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin görünüşüne, “Hilye-i se’âdet” denir. İslâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâmın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını...

Yazının Devamı

Nalın-ı Şerîf

Peygamber efendimiz zamanında kullanılan nalınlar bugünkülerden farklıydı. Onlar altı deri, üstü açık ve taşmalı ayakkabı şeklindeydi. Resûlullah ve Eshâb-ı kirâm, sokakta giydikleri nalın ile...

Yazının Devamı

Davet Mektupları

Hidâyete tâbi olana selâm olsun!... Ey Hükümdâr! Selâmette olmanı diler, sana olan nîmetlerinden dolayı, Allahü teâlâya hamd ederim. Ondan başka ilâh yoktur. O Melik'tir...

Yazının Devamı

Vedâ Hutbesi

Peygamber Efendimiz bu hutbede, bir daha hac etmeyeceğini bildirek vefâtlarının yaklaştığını imâ etmişlerdir. Sonradan bu hutbe sözleri doğruladığından Vedâ Hutbesi olarak anılmıştır.

Yazının Devamı

Nakş-ı Kadem-i Şerîf

Nakş-ı kadem-i şerîf, Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek ayak izleridir.

Yazının Devamı